Pozbądź się długów i komorników
Upadłość Konsumencka przez internet

Upadłość Konsumencka przez internet

Kiedy warto skorzystać z usług upadłości konsumenckiej online?

Upadłość konsumencka jest to rozwiązanie dla osób, które popadły w stan niewypłacalności i nie mają możliwości na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Mimo to istnieją sposoby na wyjście z problemów finansowych. Niestety wiele z nich jest po prostu nietrafionych przez co zamiast poprawiać swoją sytuację materialną wpędzamy się w spiralę zadłużeń. Skąd więc można wiedzieć, czy otrzymana rada jest dobra ? Czy sposób, którym chcemy sobie pomóc przybliża nas od uwolnienia od zobowiązań ?

Odpowiedź jest dość prosta, porady powinny pochodzić od kogoś, kto profesjonalnie i od wielu lat zajmuje się pomocą w kwestiach finansowych.

Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich długów, kredytów, pożyczek, a komornik zajął Twoje wynagrodzenie warto zastanowić się i przeanalizować swoją sytuację pod kątem możliwości przeprowadzenia upadłości konsumenckiej.

Jesteśmy Kancelarią, która zawodowo zajmuje się tego typu sprawami. Powierzając nam swój problem nie jesteś z nim sam.

To my jak najszybciej i najskuteczniej pomożemy Ci się z nim uporać.

Na czym polega polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu zredukowanie lub nawet całkowite umorzenie długów osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Warto dodać, że dla osób prowadzących dzialalność gospodarczą ustawodawca przygotował osobny tryb postępowania upadłościowego. Na skutek upadłości konsumenckiej umorzone zostają zobowiązania, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Zaliczają się do nich m.in zobowiązania bankowe, i pozabankowe, zaległości do urzędu Skarbowego i ZUS. Upadłość konsumencką ogłasza Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Dłużnika. Niekiedy już po 3 tygodniach od złożonego wniosku Dłużnik otrzymuje postanowienie o ogłoszonej upadłości. Kolejne etapy postępowania trwają od kilku do kilkunastu miesięcy.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest bardzo pozytywnym krokiem, który pomaga uporać się z problemami finansowymi i zacząć życie od nowa.

Osoba, która decyduje się  na ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być w stanie niewypłacalności tzn., że utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań od co najmniej 3 m-cy. Mimo takiego stanu skutecznie przeprowadzaliśmy postępowania upadłościowe dla osób, których zaległości finansowe były zaledwie jednomiesięczne. Do przeprowadzenia postępowania upadłościowego nie jest wymagany majątek Dłużnika.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Przy składaniu wniosku o upadłość ważne jest, aby być przygotowanym i rozumieć cały proces. W kolejnych krokach przyjrzymy się bliżej temu, co dzieje się, gdy konsument składa wniosek o ogłoszenie upadłości.

1.

Krok 1: Dłużnik musi przygotować i złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek zawiera listę aktywów, pasywów i dochodów dłużnika. Dłużnik dołącza również szczegółowe sprawozdanie finansowe dotyczące dochodów i wydatków.

2.

Krok 2: W sądzie odbywa się posiedzenie. Dłużnik nie bierze fizycznego udziału w rozprawie dotyczącej upadłości konsumenckiej.

3.

Krok 3: Sędzia wydaje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Już na tym etapie dłużnik odczuwa ulgę, ponieważ postępowanie komornicze zostaje zawieszone, a następnie umorzone.

4.

Krok 4: Umorzenie wszystkich długów z powodu braku możliwości spłaty przez dłużnika. Jeśli sędzia uzna, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów, wówczas umarza on wszystkie długi z powodu niemożności ich spłacenia lub może zdecydować o umorzeniu części długu.

Korzyści płynące z upadłości konsumenckiej

Od chwili ogłoszonej upadłości konsumenckiej przez Sąd wszelkie postępowania sądowe, egzekucyjne czy windykacyjne zostają zawieszone. Ponadto koszty dodatkowe w postaci odsetek czy kosztów egzekucyjnych przestają być naliczane. Po zakończonym i przede wszystkim skutecznie przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym Dłużnik otrzymuje status „Upadłego”. Upadły najczęściej reguluję część swojego nie umorzonego długu w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. Wysokość raty uzależniona jest od Jego sytuacji materialnej i osobistej. Musi ona być ustanowiona na poziomie pozwalającym Upadłemu zaspokoić w pierwszej kolejności wszystkie egzystencjalne niezbędne potrzeby swoje i swojej rodziny. Kolejną nieodzowną korzyścią ze skutecznie przeprowadzonej upadłości jest to, że uniemożliwione zostaje dziedziczenie członkom swojej rodziny jakiejkolwiek części swojego długu.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem, które pozwala na skuteczne uporanie się z problemami finansowymi, uzyskaniem oddłużenia i przede wszystkim z odzyskaniem komfortu psychicznego i możliwości czerpania radości z każdego dnia życia bez obawy przed wezwaniami, telefonami czy tez ponagleniami od Wierzycieli.

Bezpłatny formularz kontaktowy