Co możemy dla Ciebie zrobić?

Kiedy prowadzi się egzekucję komorniczą?

Długi mogą mieć różne przyczyny. Zdarza się, że są one efektem niespłaconego kredytu bankowego albo pożyczki, mogą być rezultatem nieuregulowania rachunków za czynsz, media czy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na skutek długów wierzyciel, czyli podmiot, któremu dłużnik winny jest pieniądze, może zdecydować się na wszczęcie postępowania mającego na celu odzyskanie należności. Skutkiem takiego postępowania może być egzekucja komornicza.

Egzekucja komornicza jest efektem wcześniejszej rozprawy sądowej, która dotyczyła zadłużenia i zakończyła się negatywnie dla dłużnika. Gdy na jej skutek wierzyciel otrzymuje wyrok z tytułem wykonawczym, wówczas może skierować się do kancelarii komorniczej.

Komornik rozpoczyna wtedy procedurę egzekucyjną, która polega na przejęciu majątku należącego do dłużnika. Mogą być to jego oszczędności, wynagrodzenie, ale również mienie ruchome i nieruchomości. Z tego majątku dokonuje się spłaty zadłużenia.

Czy możliwa jest ochrona przed egzekucją komorniczą?

Przed egzekucją komorniczą można się bronić. Obecnie ochrona przed egzekucją komorniczą możliwa jest na kilka sposobów. Jakie z nich warto wziąć pod uwagę, gdy pojawia się widmo przejęcia majątku przez komornika?

Przedawnienie długów
Gdy dłużnik otrzymuje informację o tym, że wytoczono przeciwko niemu sprawę o zadłużenie, warto sprawdzić, czy nie dotyczy ona długu przedawnionego. W takiej sytuacji wierzyciel nie może już ubiegać się o spłatę zobowiązania. Czas przedawnienia zależny jest od rodzaju długu.

Negocjacje z wierzycielem
Bardzo skutecznym rozwiązaniem służącym do ochrony przed egzekucją są negocjacje z wierzycielem, na przykład bankiem, firmą pozabankową, osobą prywatną. Negocjacje mogą polegać na rozłożeniu długu na mniejsze raty, wydłużeniu okresu spłaty, zredukowaniu części należności.

Sprzedaż mienia
Jako ochrona przed egzekucją komorniczą służy również sprzedaż mienia, które może podlegać egzekucji. Z uzyskanych w ten sposób środków można uregulować część lub nawet całość zadłużenia.

Upadłość konsumencka
Procedura upadłości konsumenckiej może być zastosowana w przypadku niewypłacalnych konsumentów. Jej wszczęcie następuje na wniosek dłużnika złożony w sądzie. Upadłość daje możliwość oddłużenia i umorzenia części lub nawet całości długów. Powoduje ona również zatrzymanie postępowań sądowych i komorniczych o długi.

Skarga na czynności komornika
Jeżeli procedura egzekucji komorniczej już się rozpoczęła, ale pojawiają się w niej nieprawidłowości, można zgłosić skargę na czynności prowadzone przez komornika. Najczęściej dotyczy to zajęcia przez niego niewłaściwych składników majątku.

Egzekucja komornicza – skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Aby skutecznie bronić się przed egzekucją komorniczą, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy naszej kancelarii oddłużeniowej – antywindykacyjnej. Nasza  kancelaria zajmuje się reprezentacją swoich klientów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na długi. Nasze wsparcie pomaga w ich uregulowaniu i wyjściu na finansową prostą.