Co możemy dla Ciebie zrobić?

Na czym polega licytacja komornicza?

Gdy pojawiają się długi, wierzyciel może zdecydować się na działania zmierzające do odzyskania należności. Wśród nich znajdują się również licytacje prowadzone przez komornika. Czym jest licytacja komornicza?

Pod terminem licytacji komorniczej znajduje się procedura, której celem jest przejęcie mienia dłużnika oraz jego sprzedaż w trakcie licytacji przez komornika. Z uzyskanych ze sprzedaży mienia środków dochodzi do spłaty zadłużenia.

Kiedy prowadzi się licytację komorniczą?

Licytacja komornicza może być konsekwencją różnych rodzajów zadłużeń, na przykład niespłaconego kredytu lub pożyczki w banku, braku regulowania rachunków, mandatów. Takie problemy dotykają również przedsiębiorców, których firmy są zadłużone.

Należy pamiętać o tym, że do licytacji komorniczej może dojść jedynie na skutek przeprowadzonego procesu sądowego zasądzającego spłatę należności. Następnie wierzyciel może udać się do kancelarii komorniczej. Wobec tego licytacja nie jest możliwa bez wcześniejszego skierowania sprawy na drogę sądową.

Trzeba również wskazać, że licytacja komornicza nie jest możliwa do przeprowadzenia przez windykatora, który nie ma takich uprawnień jak komornik.

Co może być zlicytowane przez komornika? Egzekucja komornicza na skutek licytacji może być prowadzona zarówno z nieruchomości, jak i z ruchomości.

O tym, jakie mienie dłużnika zostanie zlicytowane, decyduje przede wszystkim wysokość jego zadłużenia. Jeżeli będzie ono wyższe, komornik zajmie mienie dłużnika o odpowiednio dużej wartości.

Najczęściej licytacji komorniczej podlegają:
– Samochody,
– Nieruchomości jak domy, mieszkania, działki, garaże,
– Wyposażenie RTV, AGD,
– Sprzęt komputerowy,
– Sprzęt sportowy,
– Wyposażenie firmowe.

Przepisy wskazują jednocześnie, co nie może być poddane licytacji komorniczej. Są to między innymi niezbędne ubrania, przedmioty urządzenia domowego, żywność, pościel, przedmioty stosowane do nauki, pracy, praktyk religijnych.

Jak można ochronić się przed licytacją komorniczą?

Gdy pojawia się groźba licytacji komorniczej, wcale nie musi do niej dojść. Jak się uchronić przed licytacją komorniczą?

Przede wszystkim ochrona polega na szybkim spłaceniu zobowiązań. Można zrobić to między innymi przez sprzedaż części majątku, co pozwoli na uregulowanie należności i wycofanie licytacji.

Również można podjąć próbę negocjacji z wierzycielem, na przykład polegającą na wydłużeniu okresu spłaty, rozłożeniu należności na raty, które dla dłużnika są łatwiejsze do spłaty.

Kolejnym sposobem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zatrzymuje ona procesy związane z egzekucją należności.

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie, napisz do nas.