Co możemy dla Ciebie zrobić?

Upadłość konsumencka i oddłużanie Chorzów

Oferujemy pełną pomoc w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z upadłością konsumencką. Jesteśmy jedną z wiodących firm w regionie oferujących usługi w tym zakresie.

Nasz zespół ściśle współpracuje z klientami i dokładnie analizuje ich sytuację, aby opracować strategię dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Nasze porady oparte są na szczegółowej znajomości polskiego systemu prawnego i mają na celu zaspokojenie interesów naszych klientów. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest w powszechnym mniemaniu próbą ucieczki przed istniejącymi zobowiązaniami. Nic bardziej mylnego! Dzięki niej można co prawda uchronić się przed ciągłymi wezwaniami do spłaty, ale nie można umorzyć wszystkich istniejących długów. To z kolei oznacza, że upadłość jest raczej procesem, którego celem jest pomoc dłużnikowi w wyjściu z finansowego dołka. Dzięki upadłości zyskuje on czas i warunki, by móc postawić swoje finanse na nogi i by spłacić przynajmniej znaczną część istniejących zobowiązań finansowych. Dzięki upadłości zyskuje on czas i możliwości, by móc postawić swoje finanse na nogi oraz spłacić przynajmniej część istniejących zobowiązań finansowych.

Jak wygląda upadłość konsumencka?

1. Dłużnik składa w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zawiera on informacje o sytuacji finansowej dłużnika oraz jego aktywach i pasywach, a także szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków.
2. W sądzie odbywa się rozprawa. Dłużnik nie stawia się fizycznie w sądzie, ale może go reprezentować adwokat lub przedstawiciel.
3. Sędzia wydaje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
4. Dłużnik odczuwa ulgę, ponieważ postępowanie windykacyjne zostaje zawieszone, a następnie przerwane.
5. Długi dłużnika zostają umorzone. Dłużnik może teraz zacząć od nowa, wolny od długów i z jasną przyszłością finansową.

Oddłużanie nieruchomości

Umorzenie długów z tytułu nieruchomości to pojęcie określające proces regulowania zaległych długów z bankiem lub innymi wierzycielami. Można tego dokonać poprzez zawarcie ugody, przeniesienie hipoteki, negocjacje z wierzycielami. zmianą nieruchomości na nieruchomość o mniejszej wartości lub sprzedaż nieruchomości.