Co możemy dla Ciebie zrobić?

Upadłość konsumencka i oddłużanie Mysłowice

Zapewniamy pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w Mysłowiach. Pomagamy im we wszystkich aspektach procesu upadłościowego: składaniu wniosków, rozprawach itp. Pomagamy ludziom w upadłości konsumenckiej, ponieważ jest to sposób na wyjście z długów. Wiemy, jak działa proces upadłościowy i możemy Ci pomóc.
 

Na czym polega upadłość konsumencka?

Znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i nie możesz już spłacać swoich długów? Rozwiązaniem jest upadłość konsumencka! Upadłość konsumencka to postępowanie, które umożliwia ogłoszenie bankructwa przez konsumenta – osobę fizyczną nieprowadzącą własnej działalności gospodarczej. Na skutek postępowania upadłościowego możliwe jest oddłużenie i w określonych przypadkach umorzenie części lub całości długów.

Aby skorzystać z tej procedury, należy spełnić podstawowe 3 warunki:
– Być konsumentem,
– Pozostawać niewypłacalnym przez minimum 3 miesiące,
– Złożyć w sądzie wniosek o upadłość.

Bankructwo konsumenckie zapewnia jednocześnie ochronę dla dłużnika – przed dalszą egzekucją komorniczą, postępowaniami sądowymi o długi, naliczaniem odsetek. Ogłoszenie upadłości jest skutecznym sposobem na wyjście z problemów finansowych i nowe życie bez ciążącego zadłużenia!

Kroki w upadłości konsumenckiej Mysłowice

Krok 1: Przygotuj i złóż w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Dołącz szczegółowe zestawienie finansowe dochodów i wydatków.
Krok 2: Rozprawa odbywa się w sądzie. Dłużnik nie jest fizycznie obecny na przesłuchaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej.
Krok 3: Sędzia podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Dłużnik odczuwa ulgę, ponieważ postępowanie windykacyjne zostaje zawieszone, a następnie wstrzymane.
Krok 4: Wszystkie długi zostają umorzone z powodu niemożności ich spłacenia przez dłużnika. Jeśli sędzia stwierdzi, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów, wówczas sędzia umarza wszystkie długi z powodu niemożności ich spłacenia lub może zdecydować o umorzeniu części długu.

Na czym polega oddłużanie nieruchomości?

Masz dom lub mieszkanie i długi do spłacenia? Pomyśl o oddłużaniu nieruchomości! Procedura jak oddłużanie nieruchomości polega na pozbyciu się długów ciążących na nieruchomości – domu, mieszkaniu, działce. Dzięki niej można zachować swobodę finansową i łatwiej stanąć na nogi nawet w obliczu dużego zadłużenia. Oddłużenie nieruchomości może być prowadzone różnymi metodami, między innymi jako zawarcie ugody z bankiem przy problemach ze spłatą kredytu, przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość, negocjacje z wierzycielami, sprzedaż nieruchomości i zmianę miejsca zamieszkania na tańsze. Aby oddłużyć nieruchomość, skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawników i wybierz dla siebie najlepszą drogę do wolności od długów!