Co możemy dla Ciebie zrobić?

Upadłość konsumencka i oddłużanie Piekary Śląskie

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych ekspertów, którzy są gotowi pomóc Państwu w przygotowaniu procedur upadłości konsumenckiej. Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą dotyczącą tego zagadnienia i pomożemy w przeprowadzeniu procedury upadłościowej.

Nasz zespół wykwalifikowanych ekspertów pracuje na bieżąco. Posiadają oni duże doświadczenie i zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie Twojego problemu.

Co to upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką określa się regulowaną przepisami prawa procedurę, której celem jest zmniejszenie lub umorzenie długów konsumenta – osoby fizycznej, która nie ma firmy, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej trzeba być konsumentem i pozostawać w stanie niewypłacalności przez okres co najmniej 3 miesięcy. Należy też złożyć w sądzie wniosek o upadłość. Poprzez liczne zalety upadłości konsumenckiej osoba zadłużona może znacznie łatwiej stanąć na nogi w obliczu długów i pozbyć się problemów wynikających z niespłaconych przez siebie zobowiązań.

Zalety upadłości konsumenckiej

Jakie są najważniejsze zalety upadłości konsumenckiej? Oto 5 głównych korzyści, jakie daje ogłoszenie bankructwa jako konsument!
1. Ulga i spokój – upadłość zmniejsza stres i zdenerwowanie wynikające z nawarstwiających się długów, kontaktów z wierzycielami. Dzięki temu zapewnia większy komfort psychiczny dla dłużnika.
2. Pozbycie się długów – poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej można pozbyć się długów. Proces ten pozwala również na zredukowanie zadłużenia, dlatego nie trzeba spłacać go w całości. W niektórych przypadkach możliwe jest całkowite umorzenie długów.
3. Zatrzymanie procesów komorniczych i sądowych – na skutek ogłoszenia upadłości egzekucje komornicze oraz procesy sądowe o długi ulegają zatrzymaniu.
4. Powstrzymanie dalszego naliczania odsetek za długi – po upadłości odsetki nie są naliczane, więc dług nie ulega powiększeniu.
5. Wykreślenie z baz dłużników – zadłużona osoba na skutek upadłości konsumenckiej jest też usuwana z baz dłużników, na przykład KRD – Krajowego Rejestru Długów czy z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Na czym polega proces oddłużenia nieruchomości?

Umorzenie długów związanych z nieruchomościami to proces, przez który dana osoba może przejść, aby pozbyć się długu związanego z jej majątkiem. Ogólnie rzecz biorąc, oddłużanie nieruchomości to ugoda z bankiem, która pozwala właścicielowi domu uniknąć przejęcia negocjując z wierzycielami, przenosząc hipotekę na inną nieruchomość lub przedłużając termin i wielkość spłat.