Co możemy dla Ciebie zrobić?

Upadłość konsumencka i oddłużanie Jaworzno

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy konsumentom w postępowaniach upadłościowych. Jesteśmy gotowi udzielić pomocy w rozwiązywaniu problemów konsumentów lub przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym. Nasi specjaliści są wykwalifikowani w prowadzeniu postępowań upadłościowych na wszystkich poziomach. Reprezentują swoich klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Nasze usługi obejmują konsultacje, analizy, dokumentację, negocjacje, reprezentowanie itp.

Jak wygląda upadłość w Jaworznie?

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w sądzie. Dłużnik musi przedstawić szczegółową listę swoich aktywów, pasywów i dochodów. Sąd wymaga również sprawozdania finansowego, w którym wyszczególnione są dochody i wydatki. Dłużnik musi uczestniczyć w rozprawie sądowej, ale nie musi się na niej fizycznie stawić. Sędzia orzeka, czy dłużnik jest w stanie spłacić dług. Jeśli dłużnik nie jest w stanie zapłacić, sędzia może nakazać mu zaprzestanie płacenia i może wydać orzeczenie o umorzeniu długów.

Etapy upadłości konsumenckiej

1. Złożenie wniosku do sądu
Należy złożyć wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu. Obecnie wniosek składa się elektronicznie.
2. Zbadanie wniosku przez sąd i ogłoszenie upadłości
Sąd bada wniosek i wtedy, gdy spełnia on wymogi, ogłasza upadłość dłużnika.
3. Wyznaczenie syndyka i zgłaszanie wierzytelności
Sąd wyznacza syndyka, który zarządza majątkiem zadłużonej osoby. Wierzyciele mogą zgłaszać wierzytelności do syndyka, by je odzyskać.
4. Ustalenie planu spłaty zadłużenia
W postanowieniu sąd ustala plan spłaty należności na okres 3 lat, gdy dłużnik nie doprowadził do niewypłacalności umyślnie. W określonych przypadkach sąd może zadecydować o całkowitym umorzeniu długów.
5. Wolność od długów
Po zrealizowaniu planu spłaty dłużnik jest wolny od ciążących na nim zadłużeń!

Oddłużanie Nieruchomości Jaworzno

Oddłużanie nieruchomości to proces umorzenia długów właściciela nieruchomości. Proces ten jest najczęściej używany, aby pomóc osobom, które stoją w obliczu wykluczenia lub bankructwa. Najpopularniejszą formą umorzenia długów z tytułu nieruchomości jest jej sprzedaż, negocjacje w spłatach kredytów, przeniesienia kredytu hipotecznego na inną nieruchomość, zamianę mieszkania.