Co możemy dla Ciebie zrobić?

Upadłość konsumencka i oddłużanie Ruda Śląska

Pomagamy osobom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Rudzie Śląskiej. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Pracujemy nad tym, aby pomóc Ci rozwiązać problemy finansowe. Mamy doświadczenie w pomaganiu ludziom w przejściu przez całą procedurę upadłościową. Nasi pracownicy są doskonale wyszkoleni i doświadczeni oraz ściśle współpracują z naszymi klientami. . Wiemy, że ogłoszenie upadłości nie jest łatwe, ale mamy duże doświadczenie w radzeniu sobie z tego typu sytuacjami.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i nie możesz już spłacać swoich długów? Rozwiązaniem jest upadłość konsumencka! Upadłość konsumencka to postępowanie, które umożliwia ogłoszenie bankructwa przez konsumenta – osobę fizyczną nieprowadzącą własnej działalności gospodarczej. Na skutek postępowania upadłościowego możliwe jest oddłużenie i w określonych przypadkach umorzenie części lub całości długów.
Aby skorzystać z tej procedury, należy spełnić podstawowe 3 warunki:
– Być konsumentem,
– Pozostawać niewypłacalnym przez minimum 3 miesiące,
– Złożyć w sądzie wniosek o upadłość.
Bankructwo konsumenckie zapewnia jednocześnie ochronę dla dłużnika – przed dalszą egzekucją komorniczą, postępowaniami sądowymi o długi, naliczaniem odsetek.

Wyjście z długów w łatwy sposób

– Dłużnik może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, gdy jego wydatki przewyższają dochód. Wniosek musi zawierać informacje o sytuacji finansowej dłużnika, takie jak majątek, pasywa i inne dochody w celu ustalenia najlepszego sposobu postępowania w procesie upadłościowym.
– Jeśli sędzia stwierdzi, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów, umarza wszystkie długi z powodu niemożności ich spłacenia lub może zdecydować o umorzeniu części długu. Windykatorzy nie będą już mogli zająć żadnego majątku dłużnika.
– Jeśli dłużnik posiada aktywa, które można sprzedać, aby spłacić część długu, może on być w stanie wynegocjować plan spłaty z wierzycielami.

Umorzenie długów z tytułu nieruchomości

Jeśli masz długi, których nie możesz spłacić to twoja nieruchomość zostanie wykorzystana do spłaty długu. Jak można temu zapobiec? Oddłużanie nieruchomości można zdefiniować jako proces, który ma na celu pozbycie się długów należnych z tytułu nieruchomości. Pierwszym krokiem w tym procesie jest negocjowanie z pożyczkodawcą lub wierzycielem i próba wypracowania porozumienia, które zadowoli obie strony np. przedłużenie terminów płatności, przeniesienie hipoteki, sprzedaż domu.